Kompetencer og resultater

Solfanger, fjernvarme, NIMBY, Kristian Borch, borch et alia, Borgerinddragelse, Samskabelse, Vedvarende energi, Grøn energi, Grøn omstilling, Vindmøller, Solceller, Borgermøder, Borgergrupper, Borgerhøring, Energiplanlægning, Klimaplan, Klimaregnskab, Temaplan, Strategi, Konfliktmægling, Værdiskabelse, Virkemidler, Facilitering, Grøn forretningsmodel, Jobskabelse, Grønne job, Bioøkonomi, Scenarier, Roadmaps, Foresight, Fremsyn, landdistrikter, landdistrikt udvikling,  jobskabelse, konsulent, forskning, virkemidler, klimakommune, Energikommune, vækst, solvarme, Samsø, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg

Grøn omstilling der har mennesker i centrum

Lad os tage et kig på jeres situationen. Sammen med jer vil vi 

  • identificere områder med potentiale for grøn omstilling
  • hjælpe med at finde frem til virkemidler og projekter, der skal til for at sikre projektets succes
  • udvikle og facilitere samarbejdet med de aktører, der skal bære omstillingen igennem. 

På baggrund af viden om de lokale forhold og interesser, vil vi hjælpe med at igangsætte projekter, der kan fremme den grønne energiomstilling.

Hvis I allerede er godt i gang med grønne projekter (f.eks. Interreg) kan vi hjælpe med at afrapportere og kommunikerer resultaterne.

Eksempler på resultater

Erfaringer med virkemidler til grøn energiomstilling, værdiskabelse og sammenhængskraft fra syv COBEN -projekter i Ringkøbing-Skjern kommune. Rapporten beskriver de i delprojekterne anvendte virkemidler/stimuli og sammenfatter deres effekt og under hvilke forudsætninger, de vil kunne fungere.

Policy briefs om hensigtsmæssig håndtering af vindmølle projekter i forbindelse med temaplaner i Varde, Sønderborg, Tønder, og Haderslev.

Solfanger, fjernvarme, NIMBY, Kristian Borch, borch et alia, Borgerinddragelse, Samskabelse, Vedvarende energi, Grøn energi, Grøn omstilling, Vindmøller, Solceller, Borgermøder, Borgergrupper, Borgerhøring, Energiplanlægning, Klimaplan, Klimaregnskab, Temaplan, Strategi, Konfliktmægling, Værdiskabelse, Virkemidler, Facilitering, Grøn forretningsmodel, Jobskabelse, Grønne job, Bioøkonomi, Scenarier, Roadmaps, Foresight, Fremsyn, landdistrikter, landdistrikt udvikling,  jobskabelse, konsulent, forskning, virkemidler, klimakommune, Energikommune, vækst, solvarme, Samsø, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg, Interreg

Grøn facilitering

Hvis I skal have succes med jeres grønne omstilling, er det en forudsætning, at virkemidler og inddragelse af aktører gøres klogt.

Vores erfaring viser, at når borgere og andre interessenter engageres i de detaljerede og lokale afvejninger, som må gøres for at udvikle en stabil og bæredygtig omstilling, opnås en række fordele. De involverede aktører bliver mere oplyst, hvilket forbedrer det sociale og miljømæssige resultat af de beslutninger, der tages i fællesskab. Det kan for eksempel være alternative ejerskabsmodeller for energiinfrastruktur eller mere ambitiøse mål for størrelsen af et vedvarende energiprojekt.

Borch et alia har lang erfaring i arbejdet med grøn omstilling og facilitering af løsninger. De metoder vi bruger sikre, at aktørerne føler sig inddraget tidligt i processen, så konflikter tages i opløbet, og grøn værdi skabes ud fra en fælles forståelse af interesser og værdier. Tag os med på råd, og kom sikkert i mål med den grønne omstilling.

Eksempler på resultater:

Design og facilitering af bioøkonomiske visioner, scenarier og roadmaps for det Norske Institut for Landdistrikt Forskning, Ruralis. https://biosmart.no/prosjekt/fremsynsanalyse/

Design og facilitering af scenarieworkshops for EU kommissionen The Knowledge future: A foresight report to the European Commission. Research and Innovation. https://ec.europa.eu/research/foresight/pdf/knowledge_future_2050.pdf

Solfanger, fjernvarme, NIMBY, Kristian Borch, borch et alia, Borgerinddragelse, Samskabelse, Vedvarende energi, Grøn energi, Grøn omstilling, Vindmøller, Solceller, Borgermøder, Borgergrupper, Borgerhøring, Energiplanlægning, Klimaplan, Klimaregnskab, Temaplan, Strategi, Konfliktmægling, Værdiskabelse, Virkemidler, Facilitering, Grøn forretningsmodel, Jobskabelse, Grønne job, Bioøkonomi, Scenarier, Roadmaps, Foresight, Fremsyn, landdistrikter, landdistrikt udvikling,  jobskabelse, konsulent, forskning, virkemidler, klimakommune, Energikommune, vækst, solvarme, Samsø, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg

Konfliktmægling

Forandringsprocesser – også de grønne - medfører ofte usikkerhed for den enkelte, hvilket kan føre til spændinger og til sidst ende i konflikter, hvis de ikke håndteres kompetent og i tide. Vi har lang erfaring som mægler i konfliktsituationer og i at finde de løsninger, der fungerer bedst for parterne. Vi hjælper med at gøre kagen større, så alle får noget med hjem.

Eksempler på resultater

Kristian Borch er uddannet master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. Han har mæglet i Statsforfatningen, og på arbejdspladser, som medlem af DTU's korps af konfliktmæglere. Desuden har han undervist i konflikthåndtering på CBS, DTU, og KU.

Medlem af

Nordiske Mediatorer: nordiskemediatorer.com

Rådet for International Konfliktløsning: Riko.nu

 

 

Solfanger, fjernvarme, NIMBY, Kristian Borch, borch et alia, Borgerinddragelse, Samskabelse, Vedvarende energi, Grøn energi, Grøn omstilling, Vindmøller, Solceller, Borgermøder, Borgergrupper, Borgerhøring, Energiplanlægning, Klimaplan, Klimaregnskab, Temaplan, Strategi, Konfliktmægling, Værdiskabelse, Virkemidler, Facilitering, Grøn forretningsmodel, Jobskabelse, Grønne job, Bioøkonomi, Scenarier, Roadmaps, Foresight, Fremsyn, landdistrikter, landdistrikt udvikling,  jobskabelse, konsulent, forskning, virkemidler, klimakommune, Energikommune, vækst, solvarme, Samsø, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg

Konfliktmægling

Forandrings processer – også de grønne - medfører ofte usikkerhed for den enkelte, hvilket kan føre til spændinger og til sidst ende i konflikter, hvis de ikke håndteres kompetent og i tide. Vi har lang erfaring som mægler i konfliktsituationer og i at finde de løsninger, der fungerer bedst for parterne. Vi hjælper med at gøre kagen større, så alle får noget med hjem.

Eksempler på resultater

Kristian borch er uddannet master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. Han har mæglet i Statsforfatningen, og på arbejdspladser, som medlem af DTU's korps af konfliktmæglere. Desuden har han undervist i konflikthåndtering på CBS, DTU, og KU.

Medlem af

Nordiske Mediatorer: nordiskemediatorer.com

Rådet for International Konfliktløsning: Riko.nu