Vi har et dybtgående kendskab til de udfordringer, I står overfor. Vi har rådgivet flere kommuner og myndigheder omkring  den grønne omstilling og hjælper med at udvikle de strategier, der skaber resultater såvel økonomisk i lokalområdet som i bestræbelserne for opnåelse af  klima-målsætninger. Vil I høre mere om, hvordan vi  arbejder med borgerinddragelse, og hjælper med at udnytte lokale ressourcer og kompetencer bedre?

Vi kan også hjælpe jer. 

Der er mange udfordringer at forholde sig til og spørgsmål, der skal besvares, når vi taler grøn omstilling og 2030:

  • Hvilke grønne tiltag er mulige i jeres kommune?
  • Hvordan inddrages borgerne, så de grønne tiltag forankres og skaber værdi lokalt? 
  • Hvor meget vil de enkelte tiltag gavne i klima-regnskabet?
  • Hvad skal der til, for at det enkelte tiltag bliver en succes både for lokalsamfundet og for klima-regnskabet?