Vi rådgiver omkring den grønne energiomstilling og hjælper med at udvikle virkemidler og energiprojekter, der kan skabe økonomisk resultater og reducere udledning af CO2. Vil I høre mere om, hvordan vi  arbejder med lokal forankring af grønne projekter, og hjælper med at udnytte lokale ressourcer og kompetencer bedre?

Vi kan også hjælpe jer. 

Der er mange udfordringer at forholde sig til og spørgsmål, der skal besvares, når vi taler grøn enregiomstilling og 2030:

  • Hvilke vedvarende energi projekter giver mening for jer, og hvordan kan de finansieres?
  • Hvordan inddrages naboerne, så vedvarende energi projekter forankres og skaber værdi lokalt? 
  • Hvordan håndteres konflikter omkring vedvarende energi projekter?
  • Hvordan undgår vi NIMBY-effekten?
  • Hvilke succeskriterier er vigtige både for virksomheder, for lokalsamfundet og for kommunens klima-regnskab?