Vi har rådgivet flere kommuner og myndigheder omkring den grønne energiomstilling og hjælper med at udvikle virkemidler og projekter, der kan skabe resultater såvel økonomisk i lokalområdet som i bestræbelserne for opnåelse af klima-målsætninger. Vil I høre mere om, hvordan vi  arbejder med borgerinddragelse, og hjælper med at udnytte lokale ressourcer og kompetencer bedre?

Vi kan også hjælpe jer. 

Der er mange udfordringer at forholde sig til og spørgsmål, der skal besvares, når vi taler grøn enregiomstilling og 2030:

  • Hvilke vedvarende energi projekter giver mening i jeres kommune, og hvordan kan de finansieres?
  • Hvordan inddrages borgerne, så vedvarende energi projekter forankres og skaber værdi lokalt? 
  • Hvordan håndteres konflikter omkring vedvarende energi projekter?
  • Hvordan undgår vi NIMBY-effekten hos os?
  • Hvilke succeskriterier er vigtige både for lokalsamfundet og for kommunens klima-regnskab?